Thursday, July 9, 2009

Hadis Pilihan 1 : Kepimpinan Bukan Satu PerebutanMaksudnya : Abi Zar berkata kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, Kamu tidak mahu melantik aku (menjadi pemimpin)?. Lantas Rasulullah meletakkan tangan ke atas bahu Abi Zar seraya berkatan : “Wahai Abu Zar, Kamu ini seorang yang lemah. Kepimpinan merupakan satu amanah, kepimpinan juga merupakan suatu kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali bagi sesiapa yang mengambil kepimpinan ini dengan hak dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

Dalam riwayat yang lain : “Wahai Abu Zar, Kamu ini seorang yang lemah (tentang kepimpinan). Aku menyayangimu sebagaimana aku menyayangi diriku. Jangan kamu dilantik sebagai ketua kepada dua orang yang lain. Jangan kamu dilantik untuk menjaga kemaslahatan harta Anak Yatim.

Permintaan Abu Zar dan penolakan Nabi SAW perlu dipandang secara positif bukannya negatif.

Permintaan Abu Zar kerana beliau melihat perlantikan Nabi SAW merupakan satu kemuliaan, kebanggaan dan kepercayaan. Sudah tentu beliau inginkan kemuliaan, kebanggan dan kepercayaan Nabi SAW.

Penolakan Nabi SAW kerana Baginda mengenali setiap peribadi sahabat RA. Baginda mengenali Abu Zar dan tahap kemampuannya untuk memimpin. Pemimpin bukan sekadar memahami agama tetapi mampu untuk mentadbir dengan baik. Dengan kata lain memahami kehendak Maslahah dan Masfadah untuk rakyat dan bukan untuk Individu.

Kemampuan sebegini tidak ada pada Abu Zar RA. Tetapi ini bukan bermakna Abu Zar seorang sahabat yang lemah dan lembik. Abu Zar ialah seoran yang cukup zuhud dengan keduniaan. Beliau seorang yang cukup mentaati perintah Allah SWT.

Cuma setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Antara kehebatan Nabi ialah mengenali Kelebihan dan kelemahan para Sahabat. Dengan sebab itu, setiap tugasan diberikan kena pada tempatnya.

Imam Nawawi menyebut dalam mensyarahkan Hadis ini dengan berkata :

Hadis ini merupakan asas bagi menjauhi amanah kepimpinan. Khususnya bagi sesiapa yang tidak mampu melaksanakan tuntutan kepimpinan. Kehinaan dan penyesalan akan berlaku kepada orang yang mengabaikan amanah ini. Mereka akan dihina dan dibukakan aib oleh Allah pada Hari Kiamat. Inilah yang akan menjadi penyesalan bagi mereka para hari tersebut.

Tetapi, Kalau pemimpin itu mampu memegang kepimpinan dan memerintah dengan keadilan, mereka pasti akan mendapat ganjaran yang cukup besar. Ini jelas disebutkan dalam hadis-hadis Shahih yang lain. Bahkan kesemua ulamak Muslimin (ijma’) mengakui kelebihin ini. Dalam masa yang sama perlu sentiasa berjaga-jaga dengan peringatan tentang bahayanya apabila memegang kepimpinan.

Bagi penulis, Kenyataan yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi cukup jelas dan terperinci. Jadi tidak wajar bagi sesiapa yang berkelayakan dan diminta untuk memegang kepimpinan menolak dengan alasan kepimpinan merupakan satu penyesalan.

Cegahan terhadap meminta-meminta jawatan berkait rapat dengan amanah yang hendak dilaksanakan. Kalau mampu, tidak salah untuk seseorang itu meminta supaya dilantik.

Ini jelas dalam kisah Yusuf meminta supaya beliau diletakkan dalam bidang perbendaharaan negeri kerana keyakinan beliau dalam menjalankan tugas tersebut dengan adil dan amanah.

Rasulullah pernah bersabda :


Maksudnya : Sesiapa yang meminta untuk dilantik sebagai Hakim/pemimpin orang Islam sehingga dia mencapainya. Keadilan yang diberikannya melebihi daripada dosanya (kezaliman). Maka dia akan mendapat balasan syurga. Tetapi jika Dosanya ( kezaliman) melebihi keadilannya. Maka dia akan mendapat balasan neraka . (Riwayat Abi Daud)


Maksudnya : Tidak ada kedengkian (bagiku) kecuali kepada dua orang (golongan). (yang pertama) Seorang lelaki yang dikurniakan harta Kekayaan oleh Allah, harta tersebut dihabiskan atas jalan kebenaran. (yang kedua) seorang lelaki yang dikurniakan hikmah (kebijaksanaan) oleh Allah, lelaki ini menggunakan kebijaksaannya dalam pemerintahan dan berkongsi dengan orang lain. (Riwayat Bukhari)

Kedengkian yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah kedengkian yang membawa ke arah saling berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan. Bukan saling berlumba-lumba untuk menjatuhkan mereka yang membuat kebaikan.

Jadi, bagi sesiapa yang mempunyai kemampuan untuk memimpin, teruskan dengan niat kalian. Sesungguhnya pahala dan ganjaran Allah sangat besar sekali.

Bagi sesiapa yang tidak mampu tetapi ingin memimpin.. berjaga-jagalah, sesungguhnya azab Allah sungguh pedih.

Semoga penjelasan hadis ini memberi manfaat kepada semua..

www.attakiri.blogspot.com... Bekerja Untuk Islam ...

No comments: